Odpovězte prosím na 5 otázek o svém jméně.   Vaše jméno:

Frisian jména

#Jméno Význam
1 Jellehodnota, platba, odplata, oběť
2 Japkeon pata grip
3 JanouxYahweh je milostivý
4 JanoukYahweh je milostivý
5 JanouYahweh je milostivý
6 JankeBůh je milosrdný
7 Jaikelukostřelec
8 IzeSlunce
9 Iseled
10 Inkečisté nebo čisté
11 ImkeVarianta IME. Pokud m Název Ost-pá.,, A ne. Pá jméno
12 Ilcošlechta, ušlechtilý
13 Jappepokladník
14 Jappieon pata grip
15 Jardoštěp
16 JelkoHodnota, odplata
17 Jelkehodnota, platba, odplata, oběť
18 JelkaPochodeň
19 JelgerSt. jméno. Z Ethel-ger, viz Alger
20 Jeldertodplata
21 JelcoHodnota, odplata
22 Jeikehodnota, platba, odplata, oběť
23 JeenBůh je milosrdný
24 Jauke
25 Jardooštěp
26 Jardioštěp
27 Iesled
28 Ieke
29 Hillebojovat
30 Hildertsilný v boji
31 HetteVyskytuje se v Friesland a Groningen, Westerkwartier
32 HesselVyskytuje se v Friesland, například na Terschelling a URK.
33 Herre
34 HerkeVyskytuje se v Friesland a Ost-Friesland
35 Hennopravítko Král
36 Heike
37 Hayoverlatijnst
38 HaycoHedge / plot / oplocené místo
39 Harre
40 Hilliebojovat
41 Hillybojovat
42 Hindrikpravítko Král
43 Idsertsilně s mečem
44 Idseúčinnost
45 Idsartsilně s mečem
46 Idsúčinnost
47 IboPůvod Frisian jmen
48 IbePůvod Frisian jmen
49 Hymkebojovat
50 Hylkebojovat
51 HotzeHodiny, čas
52 HotseHodiny, čas
53 Hinkepravítko Král
54 HarkePan / Army
55 JornyKrál divočáka
56 JiskeGods
57 JiskGods
58 JippeSt. jméno. Srov. Gib, Gabe a Gebbe (g / y změna)
59 JipDejte pohostinnost
60 JinteViz in a ene
61 JinneSt. jméno. Viz in a VSV
62 JinkeYahweh je milostivý
63 Jillisdítě
64 Jillesdítě
65 Jillehodnota, platba, odplata, oběť
66 Jilkehodnota, platba, odplata, oběť
67 JisseGods
68 JitsRich opatrovník
69 JitseRich opatrovník
70 JornickPřítel vůbec, Země Worker
71 JorniPřítel vůbec, Země Worker
72 JorneKrál divočáka
73 JornaPřítel vůbec, Země Worker
74 JornKrál divočáka
75 Jorkněkdy
76 JolleSt. jméno. V jihozápadní forma Jelle
77 Joartněkdy
78 JitzeRich opatrovník
79 JitteRich opatrovník
80 JitskeUšlechtilý
81 Jildousvatý
82 Jildertodplata
83 Jeltjehodnota, platba, odplata, oběť
84 JeltineHodnota, odplata
85 JeltienHodnota, odplata
86 Jeltehodnota, platba, odplata, oběť
87 Jelskehodnota, platba, odplata, oběť
88 JelmerProslulý šlechty
89 JelmarProslulý šlechty
90 Jellyhodnota, platba, odplata, oběť
91 JellienHodnota, odplata
92 JellieHodnota, odplata
93 JellicaHodnota, odplata
94 JenseYahweh je milostivý
95 JenskeYahweh je milostivý
96 JenteBůh je milosrdný
97 Jildausvatý
98 JikkieTen, kdo pata grip, bude chránit
99 JikkeTen, kdo pata grip, bude chránit
100 JibbeSt. jméno. Srov. Gib, Gabe a Gebbe (g / y změna)
101 Jetskevlast, výkon, pravítko
102 JeskeEse
103 JeskaYahweh je
104 JescoYahweh je
105 Jescadar (boha)
106 JerreZkratka germánských jmen s mateřskou formuláře "Heri" s významem "armády"
107 JentsjeYahweh je milostivý
108 JellekeHodnota, odplata
109 Harjo
110 DouweHolub
111 Diekoochránce lidí
112 Diekepravítko Král
113 Diedeochránce lidí
114 Didekeochránce lidí
115 Detteochránce lidí
116 Dauwemilovaný, miláček, přítel
117 Boyke(Ge) nabídka
118 Boye(Ge) nabídka
119 Bouwinabojovník
120 Bouwetučně příteli
121 BoukjeSilný
122 Diesochránce lidí
123 Dieuwelidé
124 Dieuwertochránce lidí
125 DoutzenHolub
126 DoutsenHolub
127 DoukHolub
128 Djurredrahé, drahé, vynikající
129 Djuradrahé, drahé, vynikající
130 Djokelidé
131 Djoerdochránce lidí
132 Dilleod silnice
133 Diewkelidé
134 Dieuwkelidé
135 Dieuwertjeochránce lidí
136 BoukeSilný
137 Bosseder Böse
138 AukePůvod tohoto jména je nejistý, zdravotní sestra název (jméno z úst dítěte je vytvořen a později se stal oficiální název),
139 AtzeAdel / nerez
140 Assenes (sespeer)
141 AncoJména odvozená od germánského kmene arn forma v tom smyslu, orel
142 AmkeOrel
143 Amelneúnavně do boje
144 Allertušlechtilý srdce
145 AlkeŠlechta, ušlechtilý
146 Akkelienmeč
147 AkkeSparkle, Bright, podzim
148 AikoMeč, původem z Adria (v Benátkách), nebo matně černá / tmavé nebo láska
149 Aukelien
150 AukjePůvod tohoto jména je nejistý, zdravotní sestra název (jméno z úst dítěte je vytvořen a později se stal oficiální název),
151 BaueVýrazně zkrácené a deformované ve jménech úst germánských, možný nebo Bavo Bovo, Buo (srov. Stará vysoká němčina Buobo = Du. Bube) dítěte.
152 Bonnozabít
153 Bonnedobrodinec
154 Bonezabít
155 BlykePravděpodobně varianta Bleike
156 Bleikesvětla, blesk
157 Binnesyn štěstí
158 Biekezakřivení, oblouk
159 BentheE
160 Bendertsilný a statečný jako medvěd
161 BaukjeSilný
162 BaukeSilný
163 Afkepovrch, non-božské, je
164 HankeBůh je kombinace
165 Frisolokny chlupatý
166 FraukjePrvní manželka, milenka
167 Fraukevesele, rychle
168 Frankeoštěp nebo statečný
169 Foppepřekrásná, lesklý, zářivý
170 Folkertsilný mezi lidmi, army
171 Fokkepřipravenost, slouží
172 Fokjelidé, vojáci
173 Fokelienlidé, vojáci
174 Foekelidé, vojáci
175 Fiepmír, ochrana
176 Froukevesele, rychle
177 FroukjePrvní manželka, milenka
178 Gaukeobyvatelem okresech, krajích
179 Haijeverlatijnst
180 Haicoverlatijnst
181 Haayeverlatijnst
182 GossePřítel
183 GoosPřítel
184 Gjalthodnota, platba, odplata, oběť
185 GiskeRadiant Arrow
186 Gekeoštěp
187 Geeskety, kteří znají s kopím
188 Geekety, kteří znají s kopím
189 Geartsjesilně s oštěpem
190 Fennyzabezpečení, odvážný ochránce
191 Fennozabezpečení, odvážný ochránce
192 Fakelesklý
193 EseGods
194 Ekemeč
195 Eizemeč
196 Eekemeč
197 EdoKrátká forma jména s germánským kmenem "Adal" (šlechtic)
198 EdiBohatství Protector
199 EddoRich opatrovník
200 Ebelněkdy
201 Durkmocný mezi lidmi
202 Ducovlk
203 Falkolesklý
204 Famkeproslulý pro mír
205 Fardaumír ochrana
206 Fenniezabezpečení, odvážný ochránce
207 Fennekezabezpečení, odvážný ochránce
208 Fennezabezpečení, odvážný ochránce
209 FenkeOdvážný ochránce
210 FemmaVyskytuje se v Ost-Friesland
211 Femdobrá řeč, dobré jméno
212 Feitsemír, ochrana
213 Feikjemír, ochrana
214 FeikeMír
215 Feiemír, ochrana
216 Fardoumír ochrana
217 DouwinaHolub
218 Jorreněkdy
219 Tjebbelesklý, nádherný, zářivý
220 Tibolidé
221 Tibelidé
222 Tibbelidé
223 ThymonHonor, Pride
224 ThimonHonor, Pride
225 Teskeochránce lidí
226 TeijeDar od Boha
227 Teakeochránce lidí
228 TakoSrdce
229 Takeochránce lidí
230 Taekeochránce lidí
231 Ticoochránce lidí
232 Tiddeochránce lidí
233 Tidoochránce lidí
234 Tjardoverlatijnst
235 Tjardaverlatijnst
236 Tjalling
237 TjalleFrisian jméno. Tweestammige zkrácení germánská jména thiad'volk-"(viz stravou) a druhého odstavce může-dláto (PDS-SEE).
238 Tjalie
239 Tjadeochránce lidí
240 Tikoochránce lidí
241 Tikaochránce lidí
242 TijeDar od Boha
243 Tiemen"Bůh-se bát" nebo "Na počest Timmehh"
244 Tiemelidé
245 TabeaZimní
246 Sytzevítězství, vítězství
247 Sipvítězství, vítězství
248 SinenBůh je s námi
249 Siljedudlík
250 Sikkeverlatijnst
251 Sijtjevítězství, vítězství
252 Sijevítězství, vítězství
253 SieuwkeMacbeth
254 SieuwerdMacbeth
255 SietzeVítězství radost
256 SietyVítězství radost
257 Sietskevítězství, vítězství
258 Sipkevítězství, vítězství
259 SitseVítězství radost
260 Siwardopatrovník, poručník
261 Sytskevítězství, vítězství
262 Sytsevítězství, vítězství
263 Sylkedudlík
264 SylZalesněný
265 Sybrennést
266 Sybevítězství, vítězství
267 Sybvítězství, vítězství
268 SjoukjeMacbeth
269 SjoukeMacbeth
270 SjoerdjeVítězství
271 Sjirksilný
272 Sietsevítězství, vítězství
273 Yvolukostřelec
274 Wybebojovník
275 Wolkevlk
276 Wissedobrý
277 Wiskedobrý
278 Winneke
279 Wilrikvůle
280 WietzeBílý
281 Wietseširoké, daleko
282 Wietekeširoké, daleko
283 Wiertbojovat
284 Wiepkevůle
285 Wybrennést
286 Wytseširoké, daleko
287 Wytskeširoké, daleko
288 Ytsjeúčinnost
289 YpePůvod Frisian jmen
290 YnzeNázev krále
291 YnskeNázev krále
292 YkeBude se smát
293 Yfkelukostřelec
294 YesseYahweh je
295 Ydeúčinnost
296 YardPravopis Variant Jard
297 YanouYahweh je milostivý
298 Wytzeširoké, daleko
299 Wiepvůle
300 WienekePříteli, Dove
301 VolkertSilný mezi lidmi
302 Tsjerkpravítko nebo silný
303 Tsjalling
304 Tjommelidé
305 Tjitteochránce lidí
306 Tjiddeochránce lidí
307 Tjibbelidé
308 Tjetjeochránce lidí
309 Tjesseochránce lidí
310 Tjerryochránce lidí
311 Tjerkpravítko nebo silný
312 Voslidé, vojáci
313 WanderOchránce lidu bránit bojovníka
314 WendelaWanders
315 Wiekeslavný válečník
316 Wiebrennést
317 Wiebebojovník
318 Wiebvůle
319 Wideširoké, daleko
320 WickPravděpodobně varianta vikev
321 WicherArmáda
322 Wibobojovník
323 Wibevůle
324 Wiardbojovat
325 WesselArmáda obránce
326 Tjeerdverlatijnst
327 SiemeBůh slyšel
328 OlePředek
329 Meykemajoránka (bylina). Také známý jako klobása majoránkou Herb nebo
330 Meintjesíla, sílu
331 Meintesíla, sílu
332 Meinesíla, sílu
333 Meikeurostlý čištění
334 Meijkesíla, sílu
335 Meijesíla, sílu
336 Marriturostlý čištění
337 Maikosíla, sílu
338 MaicoMkracht, pevnost
339 Lytskelidé
340 Mijkeurostlý čištění
341 Mijntjesíla, sílu
342 Minksíla, sílu
343 Obbe
344 Nynkečistý, čistý, čistý
345 Nintskečisté nebo čisté
346 Ninkečisté nebo čisté
347 Nienkečistý, čistý, čistý
348 NanneYahweh je milostivý
349 Nanjapouštět, statečný
350 Nancoslužby, milost
351 Namepouštět, statečný
352 Monseopatrovník (ruční)
353 Minkesíla, moc
354 LykeAnděl
355 Lutskelidé
356 Karstpomazal
357 Karspomazal
358 JurritSilný nebo statečný jako kanec
359 JurnSt. Formulář Everwijn (viz rovněž Jorn)
360 Joukje
361 Jouke(Arc) Yew Wood
362 Joucke(Bow) tisu
363 JortSilný nebo statečný jako kanec
364 JorrytSilný nebo statečný jako kanec
365 Jorritněkdy
366 JorrinBoer
367 Kennakrásný
368 Kenno
369 Klaskevictor na lidi, milován všemi
370 Lutelidé
371 Lummielidé
372 Lukkelidé
373 Ludelidé
374 Lolke
375 Loetlidé
376 LoekeJeden z Lucania
377 Lobkelidé
378 LiskeVěnováno k bohu
379 Lieuweslavný válečník
380 LemkeLes
381 JorrenKrál divočáka
382 Siedsvítězství, vítězství
383 Rixtsilný, výrazně
384 RinzePoradenství, právní zástupce
385 RintsePoradenství, právní zástupce
386 RintjePoradenství, právní zástupce
387 Rinske
388 RinsePoradenství, právní zástupce
389 RinkePoradenství, právní zástupce
390 RinkPoradenství, právní zástupce
391 RindertMighty a statečný nebo silné rozsudek
392 RimmerSláva
393 RimkeSláva
394 Rixtesilný, výrazně
395 RomkeŘím
396 RommeŘím
397 SiebeVítězství
398 Sicovítězství, vítězství
399 Siccovítězství, vítězství
400 Sibevítězství, vítězství
401 SenoMajestátní
402 SenneMajestátní
403 Seijevítězství, vítězství
404 Seijavítězství, vítězství
405 Saskenůž, nebo krátký meč
406 Sakebojovat
407 RudmerSláva
408 RimBílé Antelope
409 Rikstsilný, výrazně
410 Pykerock
411 PommeŘím
412 PomŘím
413 PiterRock
414 Pikerock
415 Piekerock
416 Picorock
417 Otteod silnice
418 Onnodané (od Boha)
419 OnneVelkorysý
420 OlleDědic
421 ReinPoradenství, právní zástupce
422 ReinderSilná poradce
423 ReinkoPoradenství, právní zástupce
424 RientsPoradenství, právní zástupce
425 RientPoradenství, právní zástupce
426 RienkePoradenství, právní zástupce
427 RienkPoradenství, právní zástupce
428 RienMuž na moře
429 RiemerSláva
430 RenzePoradenství, právní zástupce
431 RensePoradenství, právní zástupce
432 RennoPoradenství, právní zástupce
433 RenkoPoradenství, právní zástupce
434 ReintPoradenství, právní zástupce
435 Olgervlk


Browse names by letter

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTVWYZ


Vložit komentář
* volitelný