Odpovězte prosím na 5 otázek o svém jméně.   Vaše jméno:

Frisian jména

#Jméno Význam
1 Yvolukostřelec
2 Ytsjeúčinnost
3 YpePůvod Frisian jmen
4 YnzeNázev krále
5 YnskeNázev krále
6 YkeBude se smát
7 Yfkelukostřelec
8 YesseYahweh je
9 Ydeúčinnost
10 YardPravopis Variant Jard
11 YanouYahweh je milostivý
12 Wytzeširoké, daleko
13 Wytskeširoké, daleko
14 Wytseširoké, daleko
15 Wybrennést
16 Wybebojovník
17 Wolkevlk
18 Wissedobrý
19 Wiskedobrý
20 Winneke
21 Wilrikvůle
22 WietzeBílý
23 Wietseširoké, daleko
24 Wietekeširoké, daleko
25 Wiertbojovat
26 Wiepkevůle
27 Wiepvůle
28 WienekePříteli, Dove
29 Wiekeslavný válečník
30 Wiebrennést
31 Wiebebojovník
32 Wiebvůle
33 Wideširoké, daleko
34 WickPravděpodobně varianta vikev
35 WicherArmáda
36 Wibobojovník
37 Wibevůle
38 Wiardbojovat
39 WesselArmáda obránce
40 WendelaWanders
41 WanderOchránce lidu bránit bojovníka
42 Voslidé, vojáci
43 VolkertSilný mezi lidmi
44 Tsjerkpravítko nebo silný
45 Tsjalling
46 Tjommelidé
47 Tjitteochránce lidí
48 Tjiddeochránce lidí
49 Tjibbelidé
50 Tjetjeochránce lidí
51 Tjesseochránce lidí
52 Tjerryochránce lidí
53 Tjerkpravítko nebo silný
54 Tjeerdverlatijnst
55 Tjebbelesklý, nádherný, zářivý
56 Tjardoverlatijnst
57 Tjardaverlatijnst
58 Tjalling
59 TjalleFrisian jméno. Tweestammige zkrácení germánská jména thiad'volk-"(viz stravou) a druhého odstavce může-dláto (PDS-SEE).
60 Tjalie
61 Tjadeochránce lidí
62 Tikoochránce lidí
63 Tikaochránce lidí
64 TijeDar od Boha
65 Tiemen"Bůh-se bát" nebo "Na počest Timmehh"
66 Tiemelidé
67 Tidoochránce lidí
68 Tiddeochránce lidí
69 Ticoochránce lidí
70 Tibolidé
71 Tibelidé
72 Tibbelidé
73 ThymonHonor, Pride
74 ThimonHonor, Pride
75 Teskeochránce lidí
76 TeijeDar od Boha
77 Teakeochránce lidí
78 TakoSrdce
79 Takeochránce lidí
80 Taekeochránce lidí
81 TabeaZimní
82 Sytzevítězství, vítězství
83 Sytskevítězství, vítězství
84 Sytsevítězství, vítězství
85 Sylkedudlík
86 SylZalesněný
87 Sybrennést
88 Sybevítězství, vítězství
89 Sybvítězství, vítězství
90 SjoukjeMacbeth
91 SjoukeMacbeth
92 SjoerdjeVítězství
93 Sjirksilný
94 Siwardopatrovník, poručník
95 SitseVítězství radost
96 Sipkevítězství, vítězství
97 Sipvítězství, vítězství
98 SinenBůh je s námi
99 Siljedudlík
100 Sikkeverlatijnst
101 Sijtjevítězství, vítězství
102 Sijevítězství, vítězství
103 SieuwkeMacbeth
104 SieuwerdMacbeth
105 SietzeVítězství radost
106 SietyVítězství radost
107 Sietskevítězství, vítězství
108 Sietsevítězství, vítězství
109 SiemeBůh slyšel
110 Siedsvítězství, vítězství
111 SiebeVítězství
112 Sicovítězství, vítězství
113 Siccovítězství, vítězství
114 Sibevítězství, vítězství
115 SenoMajestátní
116 SenneMajestátní
117 Seijevítězství, vítězství
118 Seijavítězství, vítězství
119 Saskenůž, nebo krátký meč
120 Sakebojovat
121 RudmerSláva
122 RommeŘím
123 RomkeŘím
124 Rixtesilný, výrazně
125 Rixtsilný, výrazně
126 RinzePoradenství, právní zástupce
127 RintsePoradenství, právní zástupce
128 RintjePoradenství, právní zástupce
129 Rinske
130 RinsePoradenství, právní zástupce
131 RinkePoradenství, právní zástupce
132 RinkPoradenství, právní zástupce
133 RindertMighty a statečný nebo silné rozsudek
134 RimmerSláva
135 RimkeSláva
136 RimBílé Antelope
137 Rikstsilný, výrazně
138 RientsPoradenství, právní zástupce
139 RientPoradenství, právní zástupce
140 RienkePoradenství, právní zástupce
141 RienkPoradenství, právní zástupce
142 RienMuž na moře
143 RiemerSláva
144 RenzePoradenství, právní zástupce
145 RensePoradenství, právní zástupce
146 RennoPoradenství, právní zástupce
147 RenkoPoradenství, právní zástupce
148 ReintPoradenství, právní zástupce
149 ReinkoPoradenství, právní zástupce
150 ReinderSilná poradce
151 ReinPoradenství, právní zástupce
152 Pykerock
153 PommeŘím
154 PomŘím
155 PiterRock
156 Pikerock
157 Piekerock
158 Picorock
159 Otteod silnice
160 Onnodané (od Boha)
161 OnneVelkorysý
162 OlleDědic
163 Olgervlk
164 OlePředek
165 Obbe
166 Nynkečistý, čistý, čistý
167 Nintskečisté nebo čisté
168 Ninkečisté nebo čisté
169 Nienkečistý, čistý, čistý
170 NanneYahweh je milostivý
171 Nanjapouštět, statečný
172 Nancoslužby, milost
173 Namepouštět, statečný
174 Monseopatrovník (ruční)
175 Minkesíla, moc
176 Minksíla, sílu
177 Mijntjesíla, sílu
178 Mijkeurostlý čištění
179 Meykemajoránka (bylina). Také známý jako klobása majoránkou Herb nebo
180 Meintjesíla, sílu
181 Meintesíla, sílu
182 Meinesíla, sílu
183 Meikeurostlý čištění
184 Meijkesíla, sílu
185 Meijesíla, sílu
186 Marriturostlý čištění
187 Maikosíla, sílu
188 MaicoMkracht, pevnost
189 Lytskelidé
190 LykeAnděl
191 Lutskelidé
192 Lutelidé
193 Lummielidé
194 Lukkelidé
195 Ludelidé
196 Lolke
197 Loetlidé
198 LoekeJeden z Lucania
199 Lobkelidé
200 LiskeVěnováno k bohu
201 Lieuweslavný válečník
202 LemkeLes
203 Klaskevictor na lidi, milován všemi
204 Kenno
205 Kennakrásný
206 Karstpomazal
207 Karspomazal
208 JurritSilný nebo statečný jako kanec
209 JurnSt. Formulář Everwijn (viz rovněž Jorn)
210 Joukje
211 Jouke(Arc) Yew Wood
212 Joucke(Bow) tisu
213 JortSilný nebo statečný jako kanec
214 JorrytSilný nebo statečný jako kanec
215 Jorritněkdy
216 JorrinBoer
217 JorrenKrál divočáka
218 Jorreněkdy
219 JornyKrál divočáka
220 JornickPřítel vůbec, Země Worker
221 JorniPřítel vůbec, Země Worker
222 JorneKrál divočáka
223 JornaPřítel vůbec, Země Worker
224 JornKrál divočáka
225 Jorkněkdy
226 JolleSt. jméno. V jihozápadní forma Jelle
227 Joartněkdy
228 JitzeRich opatrovník
229 JitteRich opatrovník
230 JitskeUšlechtilý
231 JitseRich opatrovník
232 JitsRich opatrovník
233 JisseGods
234 JiskeGods
235 JiskGods
236 JippeSt. jméno. Srov. Gib, Gabe a Gebbe (g / y změna)
237 JipDejte pohostinnost
238 JinteViz in a ene
239 JinneSt. jméno. Viz in a VSV
240 JinkeYahweh je milostivý
241 Jillisdítě
242 Jillesdítě
243 Jillehodnota, platba, odplata, oběť
244 Jilkehodnota, platba, odplata, oběť
245 Jildousvatý
246 Jildertodplata
247 Jildausvatý
248 JikkieTen, kdo pata grip, bude chránit
249 JikkeTen, kdo pata grip, bude chránit
250 JibbeSt. jméno. Srov. Gib, Gabe a Gebbe (g / y změna)
251 Jetskevlast, výkon, pravítko
252 JeskeEse
253 JeskaYahweh je
254 JescoYahweh je
255 Jescadar (boha)
256 JerreZkratka germánských jmen s mateřskou formuláře "Heri" s významem "armády"
257 JentsjeYahweh je milostivý
258 JenteBůh je milosrdný
259 JenskeYahweh je milostivý
260 JenseYahweh je milostivý
261 Jeltjehodnota, platba, odplata, oběť
262 JeltineHodnota, odplata
263 JeltienHodnota, odplata
264 Jeltehodnota, platba, odplata, oběť
265 Jelskehodnota, platba, odplata, oběť
266 JelmerProslulý šlechty
267 JelmarProslulý šlechty
268 Jellyhodnota, platba, odplata, oběť
269 JellienHodnota, odplata
270 JellieHodnota, odplata
271 JellicaHodnota, odplata
272 JellekeHodnota, odplata
273 Jellehodnota, platba, odplata, oběť
274 JelkoHodnota, odplata
275 Jelkehodnota, platba, odplata, oběť
276 JelkaPochodeň
277 JelgerSt. jméno. Z Ethel-ger, viz Alger
278 Jeldertodplata
279 JelcoHodnota, odplata
280 Jeikehodnota, platba, odplata, oběť
281 JeenBůh je milosrdný
282 Jauke
283 Jardooštěp
284 Jardioštěp
285 Jardoštěp
286 Jappieon pata grip
287 Jappepokladník
288 Japkeon pata grip
289 JanouxYahweh je milostivý
290 JanoukYahweh je milostivý
291 JanouYahweh je milostivý
292 JankeBůh je milosrdný
293 Jaikelukostřelec
294 IzeSlunce
295 Iseled
296 Inkečisté nebo čisté
297 ImkeVarianta IME. Pokud m Název Ost-pá.,, A ne. Pá jméno
298 Ilcošlechta, ušlechtilý
299 Iesled
300 Ieke
301 Idsertsilně s mečem
302 Idseúčinnost
303 Idsartsilně s mečem
304 Idsúčinnost
305 IboPůvod Frisian jmen
306 IbePůvod Frisian jmen
307 Hymkebojovat
308 Hylkebojovat
309 HotzeHodiny, čas
310 HotseHodiny, čas
311 Hinkepravítko Král
312 Hindrikpravítko Král
313 Hillybojovat
314 Hilliebojovat
315 Hillebojovat
316 Hildertsilný v boji
317 HetteVyskytuje se v Friesland a Groningen, Westerkwartier
318 HesselVyskytuje se v Friesland, například na Terschelling a URK.
319 Herre
320 HerkeVyskytuje se v Friesland a Ost-Friesland
321 Hennopravítko Král
322 Heike
323 Hayoverlatijnst
324 HaycoHedge / plot / oplocené místo
325 Harre
326 HarkePan / Army
327 Harjo
328 HankeBůh je kombinace
329 Haijeverlatijnst
330 Haicoverlatijnst
331 Haayeverlatijnst
332 GossePřítel
333 GoosPřítel
334 Gjalthodnota, platba, odplata, oběť
335 GiskeRadiant Arrow
336 Gekeoštěp
337 Geeskety, kteří znají s kopím
338 Geekety, kteří znají s kopím
339 Geartsjesilně s oštěpem
340 Gaukeobyvatelem okresech, krajích
341 FroukjePrvní manželka, milenka
342 Froukevesele, rychle
343 Frisolokny chlupatý
344 FraukjePrvní manželka, milenka
345 Fraukevesele, rychle
346 Frankeoštěp nebo statečný
347 Foppepřekrásná, lesklý, zářivý
348 Folkertsilný mezi lidmi, army
349 Fokkepřipravenost, slouží
350 Fokjelidé, vojáci
351 Fokelienlidé, vojáci
352 Foekelidé, vojáci
353 Fiepmír, ochrana
354 Fennyzabezpečení, odvážný ochránce
355 Fennozabezpečení, odvážný ochránce
356 Fenniezabezpečení, odvážný ochránce
357 Fennekezabezpečení, odvážný ochránce
358 Fennezabezpečení, odvážný ochránce
359 FenkeOdvážný ochránce
360 FemmaVyskytuje se v Ost-Friesland
361 Femdobrá řeč, dobré jméno
362 Feitsemír, ochrana
363 Feikjemír, ochrana
364 FeikeMír
365 Feiemír, ochrana
366 Fardoumír ochrana
367 Fardaumír ochrana
368 Famkeproslulý pro mír
369 Falkolesklý
370 Fakelesklý
371 EseGods
372 Ekemeč
373 Eizemeč
374 Eekemeč
375 EdoKrátká forma jména s germánským kmenem "Adal" (šlechtic)
376 EdiBohatství Protector
377 EddoRich opatrovník
378 Ebelněkdy
379 Durkmocný mezi lidmi
380 Ducovlk
381 DouwinaHolub
382 DouweHolub
383 DoutzenHolub
384 DoutsenHolub
385 DoukHolub
386 Djurredrahé, drahé, vynikající
387 Djuradrahé, drahé, vynikající
388 Djokelidé
389 Djoerdochránce lidí
390 Dilleod silnice
391 Diewkelidé
392 Dieuwkelidé
393 Dieuwertjeochránce lidí
394 Dieuwertochránce lidí
395 Dieuwelidé
396 Diesochránce lidí
397 Diekoochránce lidí
398 Diekepravítko Král
399 Diedeochránce lidí
400 Didekeochránce lidí
401 Detteochránce lidí
402 Dauwemilovaný, miláček, přítel
403 Boyke(Ge) nabídka
404 Boye(Ge) nabídka
405 Bouwinabojovník
406 Bouwetučně příteli
407 BoukjeSilný
408 BoukeSilný
409 Bosseder Böse
410 Bonnozabít
411 Bonnedobrodinec
412 Bonezabít
413 BlykePravděpodobně varianta Bleike
414 Bleikesvětla, blesk
415 Binnesyn štěstí
416 Biekezakřivení, oblouk
417 BentheE
418 Bendertsilný a statečný jako medvěd
419 BaukjeSilný
420 BaukeSilný
421 BaueVýrazně zkrácené a deformované ve jménech úst germánských, možný nebo Bavo Bovo, Buo (srov. Stará vysoká němčina Buobo = Du. Bube) dítěte.
422 AukjePůvod tohoto jména je nejistý, zdravotní sestra název (jméno z úst dítěte je vytvořen a později se stal oficiální název),
423 Aukelien
424 AukePůvod tohoto jména je nejistý, zdravotní sestra název (jméno z úst dítěte je vytvořen a později se stal oficiální název),
425 AtzeAdel / nerez
426 Assenes (sespeer)
427 AncoJména odvozená od germánského kmene arn forma v tom smyslu, orel
428 AmkeOrel
429 Amelneúnavně do boje
430 Allertušlechtilý srdce
431 AlkeŠlechta, ušlechtilý
432 Akkelienmeč
433 AkkeSparkle, Bright, podzim
434 AikoMeč, původem z Adria (v Benátkách), nebo matně černá / tmavé nebo láska
435 Afkepovrch, non-božské, je


Browse names by letter

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZ


Vložit komentář
* volitelný